Witaj na stronie Zakład Usługowo - Projektowy "REWIT" Witold Łuczak! Znajdziesz tu szczegółowe informacje o naszych usługach online i kontakt do zespołu obsługi klienta.

 • Firma powstała w 1991 r.- bazując na doświadczeniu zawodowym związanym z konserwacją zieleni Gminy Bytom - gdzie prowadziłem przez 16 lat nadzór inwestorski.
 • Specjalizuje się głównie w pracach projektowych,
WYKAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG:
Usługi projektowe :       
 • inwentaryzacje zieleni w tym krzewów do 25m2 oraz drzew o obwodzie na wysokości 1,3m do 50 cm .a dla  gatunków: topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonusrebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego do 100 cm
 • inwentaryzacje drzew  i  krzewów wymagających uzyskania zezwolenia na usuniięcie
 • oceny stanu zachowania drzew
 • ekspertyzy dendrologiczne
 • wyceny wartości drewna dla drzew stojących
 • szacunki brakarskie
 • zestawienia dendrologiczne dla pasów drogowych i metryk pasów drogowych
 • projekty parków, zieleńców i ogrodów
 • projekty nasadzeń zastępczych
 • nadzory inwestorskie i autorskie dla realizacji projektów zieleni
 • kierowanie pracami związanymi z wycinką i pielęgnacją drzew i krzewów
 • kierowanie pracami na terenach zielonych objętych ochroną konserwatorską
 • uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych w celu uzyskania pozwolenia  na usunięcie zieleni

   Usługi wykonawcze :

 • nasadzenia drzew, krzewów oraz pielęnacja nasadzeń
 • realizacja projektów zieleni

Gwarantuje:

 ·        profesjonalizm,

 ·        konkurencyjne ceny

 ·        szybką realizację