Zakład Usługowo - Projektowy "REWIT" Witold Łuczak koncentruje się na świadczeniu wysokiej jakości usług dla naszych klientów. Dodatkowo,nasze wysiłki wykraczają poza dostarczanie wyjątkowych  usług tym, którzy ich potrzebują.

Uprawnienia:

Kosztorysowanie w budownictwie  - zaświadczenie 622850 z dnia 13-01-1989

Inspektor Nadzoru - Nr 74/Rz/23/92 prac przy drzewach pomnikowych, w parkach,ozdobnych, ochronnych i i nnych

Służby Ochrony Zabytków Nr : 40/94 - do kierowania i nadzorowania prac w zakresie konserwcji i pielęgnacji zieleni zabytkowej

Studia podyplomowe w zakresie architektury krajobrazu - Świadectwo ukończenia studiów W1/17/03 Poltechnika Wrocławska 13-12-2003

Zaświadczenie RDLP w Katowicach nr 31/RKB/2014 o ukończeniu Regionalnego Kursu Brakarskiego